Влез в акаунта си

Правила и условия

Последна актуализация: март 31, 2022

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта VetWorld, управляван от VetWorld („нас“, „ние“ или „нашия „).

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на настоящите Условия. Настоящите условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Достъпвайки или използвайки Услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава може да не получите достъп до Услугата.

Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставяте точна, пълна и актуална информация по всяко време. Неспазването на това условие представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на профила Ви в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия под вашата парола, независимо дали паролата ви е в нашата Услуга или услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, когато разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното първоначално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на VetWorld и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от VetWorld.

VetWorld няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че VetWorld не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени или във връзка с използването или разчитането на такова налично съдържание, стоки или услуги на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и политиката за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем профила Ви незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате Услугата незабавно ще престане. Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, продължават да преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Опровержение

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на базата „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНО“. Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушение или ход на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите условия се управляват и тълкуват в съответствие с българското законодателство, без да се вземат предвид конфликтните му разпоредби.

Неуспехът ни да наложим някое право или разпоредба на настоящите Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия ще останат в сила. Настоящите Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и отменят и заменят всички предишни споразумения, които бихме могли да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще се опитаме да предоставим поне 30 дни предизвестие преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга, след като тези изменения влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани от преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.